ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เทคนิคยานยนต์ ระบบ ปกติ กลุ่ม สายตรง
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644213010121001 นายชานน มาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ออนไลน์
2
644213010121002 นายชานน มาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ออนไลน์
3
644213010121003 นายธวัชชัย ผลาวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ออนไลน์
4
644213010121004 นายนิธิบดินทร์ รักษ์ศิริพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่ ออนไลน์
5
644213010121005 นางสาวสิทธิชัย ชิมือ พายัพและบริหารธุรกิจ ออนไลน์
6
644213010121006 นายวีระ ควางจา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาพัยเเละบริหารธุรกิจ ออนไลน์