ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112090121001 นายพชรมงคล แก้วประภา โรงเรียนชุมชนวัดศรีดอนไชย ออนไลน์
2
644112090121002 นายพันธกร แสนยากุล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ออนไลน์
3
644112090121003 นายวรวัต วรรณก้อน โรงเรียนจิตราวิทยา ออนไลน์
4
644112090121004 นายอภินันท์ จูเปาะ ศรีปิงเมือง ออนไลน์
5
644112090121005 นายเมธาสิทธิ์ หวังสุข โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ออนไลน์
6
644112090121006 นายศิรชัช มณีจักร์ โรงเรียนสันกำแพง ออนไลน์
7
644112090121007 นางสาวเกษราพร ธรรมวงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ออนไลน์
8
644112090121008 นายจักรพรรดิ์ คอนโด โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ออนไลน์