ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. ไฟฟ้ากำลัง ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112010421001 นายเปาเดือน ลุงตี้ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ออนไลน์
2
644112010421002 นายกลวัชร เรือนเป็ง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ออนไลน์
3
644112010421003 นายพิภพ สุยะกัน โรงเรียนจอมทอง ออนไลน์
4
644112010421004 นายณัฐวัฒน์ บัวเงิน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ออนไลน์
5
644112010421005 นายศุภฤทธิ์ วงค์วิสุทธิลาภ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ออนไลน์
6
644112010421006 นายพรชัยภัทร์ หีบคำ ยุพราชวิทยาลัย ออนไลน์
7
644112010421007 นายนันทพัฒน์ วิภา โรงเรียนแม่แจ่ม ออนไลน์
8
644112010421008 นายนพณัฐ กุญสอน โรงเรียนจอมทอง ออนไลน์
9
644112010421009 นายชัยชนะ บัญชณิภา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ออนไลน์
10
644112010421010 นายวรัตธ์ เเซ่ปาง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ออนไลน์
11
644112010421011 นายกรณ์เพชรชรัตน์ วงศ์ใหญ่ 0622706304 ออนไลน์
12
644112010421012 นายกันต์ พิริยธรรมองศ์ โรงเรียนวัดสะแกงาม ออนไลน์
13
644112010421013 นายธิตินนท์ บูชาเลิศวรัญญู โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193 ออนไลน์
14
644112010421014 นายธนภัทร อินต๊ะวงค์ จบการศึกษาโรงเรียนจอมทอง ออนไลน์
15
644112010421015 นายญาณาธิป ศรีสุข โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ออนไลน์
16
644112010421016 นายวีราวัชร์ สุประดิษฐ์พงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ออนไลน์